Temple Services

INDIVIDUAL PUJA SERVICES

TEMPLE

HOME

Namakaranam

$101.00

$201.00

Namakaranam + Homam

$201.00

$251.00

Annaprasana

$101.00

$151.00

Hair Offering

$101.00

N/A

Aksharaabhaasyam

$101.00

$151.00

Sreemantham

$151.00

$201.00

Sreemantham + Udakashanti

$201.00

$301.00

Sreemantham + Homam

$201.00

$251.00

Ganapathi Homam

$151.00

$201.00

Navagraha Puja

$101.00

$151.00

Navagraha Puja + Homam

$201.00

$201.00

Rudra Homam

$151.00

$201.00

Mahamrityunjaya Homam

$151.00

$201.00

Ayusha Homam

$151.00

$201.00

Durga, Lakshmi, Saraswathi Homam

$151.00

$201.00

Hiranya Shradham

$101.00

$151.00

Gruha Pravesham

 

Temple Fee: $151

Priest donation separate

Satyanarayana Swami Vratam $116.00

Temple Fee: $151

Priest donation: separate

 

INDIVIDUAL PUJA SERVICES

TEMPLE

HOME

Chandi Homam

$401.00

$501.00

Shasthi Purthi

$301.00

$401.00

Upanayanam

$401.00

$501.00

Marriage

$501.00

$701.00

Ekadash Rudraabhishekam

$301.00

$401.00

Siva Kalyanam

$201.00

$301.00

Rama Kalyanam

$201.00

$301.00

Ganesh Abishekam

$201.00

$301.00

Siva Abishekam

$51.00 (Monday)

 

Hanuman Abishekam

$51.00 (Tuesday)

 

Sani TailAbishekam

$51.00 (Any day)

 

Mudhaka Archana

$51.00 (Wednesday)

 

Hanuman Sindhura Archana

$31.00

 

Lalitha Sashranam Archana

$51.00

 

All Navagraha Archana

$51.00

 

Individual Navagraha Archana

$11.00

 

Annadanam

$51.00 - 1001.00 (Daily Prasadam)

 

 

INDIVIDUAL PUJA SERVICES

TEMPLE

HOME

Funeral

N/A

$401.00

Death Ceremony 9th, 10th, 11th & 12th days

N/A

$1501.00

First Year Death Ceremony

N/A

$301.00

Abthikam

N/A

$301.00

Narayana Bali

N/A

$501.00

 

Temple Services

Day

Timings

Amount

Archana

EveryDay

 

$11

Ganapathi Abhishekam

Saturday

10 AM

$51

Rudra Abhishekam

Monday

7AM

$51

Navagraha  Abhishekam

Saturday

6:30PM

$51

Gakara Sahsra naama Archana

Wednesday

1st Batch -7 PM

2nd Batch- 8PM

$41

Satya Narayana vratam

Every POURNAMI Day

7PM

$51

Maha Harathi

Everyday

11:30 AM

7:30PM

 

Pradosha/Masa Siva rathri Abhishekam

Every month

7 PM

$51

Sankasta Hara Chaturdhi

Every month

7PM

$41

LalithaSahsra nama kumkuma Archana

Every  Friday

7 PM

$31

Kala Sarpa Dosha Nivarana Puja

Tuesday

Rahu Kala Time

$201

Vahana Puja

    $51